Ta grammata (griekse literatuur)

In 1989 is door uitg. Styx Publications te Groningen de reeks “Obolos” opgezet, met tweetalige uitgaven van Griekse poëzie uit alle perioden (oudheid, Byzantium en Nieuwgriekse periode), met inleidingen en waar nodig aantekeningen. De reeks kwam onder redactie te staan van Willem J. Aerts (emeritus hoogleraar Middel- en Nieuwgriekse letterkunde RuG), Henk Schoonhoven (classicus) en Hero Hokwerda (docent Nieuwgriekse taal- en letterkunde en vertaler Nieuwgriekse letterkunde). In 2002 waren in de reeks dertien uitgaven verschenen (zie overzicht elders op deze website).

In volgende jaren is geleidelijk ook de reeks “Grieks Proza” ontstaan, met (eentalige) uitgaven van vertalingen van Grieks proza, ook weer uit alle perioden, maar tot nog toe met in meerderheid vertalingen uit het Nieuwgrieks. De reeks kwam onder redactie te staan van Hero Hokwerda en Jan Veenstra (vertaler Nieuwgriekse letterkunde). In 2002 waren in de reeks achttien uitgaven verschenen (zie overzicht elders op deze website).

Eind jaren negentig is Styx Publications opgegaan in uitg. Koninklijke Van Gorcum te Assen, waarbij beide reeksen voortgezet konden worden. Toen evenwel in 2001 de overige (wetenschappelijke) uitgaven van Styx naar uitg. Brill te Leiden werden overgebracht, kwamen de Griekse reeksen in de lucht te hangen. In beide reeksen is toen nog een uitgave verschenen onder de paraplu van uitg. Chimaira Publishing te Groningen.

Om de twee reeksen op blijvender voet voort te kunnen zetten, is door enkele personen die de Griekse literatuur en de beide reeksen ter harte gaan in januari 2004 bij de notaris de Uitgeverij “Ta Grammata” opgericht en vervolgens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen.