Φράσεις

Κάτω από κάθε λέξη υπάρχει η προφορά της με ελληνικούς χαρακτήρες και μερικά σχόλια.

Hallo: γεια
Χαλό: ελαφρύ χ· το h προφέρεται συνήθως ως ελαφρύ χ στα ολλανδικά (υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν ακούγεται σχεδόν καθόλου)
Βασικός τρόπος χαιρετισμού, χρησιμοποιείται όταν βλέπουμε κάποιον.

Dag: γεια (σας/σου)
Νταχ: έντονο χ· στην προφορά του έντονου χ υπάρχει μια διακύμανση μεταξύ των διαλέκτων. Ο ήχος χ των βόρειων Ολλανδών είναι πιο ισχυρός από αυτόν των νότιων
Βασικός τρόπος χαιρετισμού, χρησιμοποιείται και όταν βλέπουμε κάποιον και όταν αποχαιρετάμε κάποιον. Κυριολεκτικά σημαίνει «μέρα».

Hoi: γεια (χαρά)
Χόι
Ανεπίσημος τρόπος χαιρετισμού

Tot ziens: Εις το επανιδείν (επίσημο)
Τοτ ζινς: το ie προφέρεται πάντα όπως το ι στα ελληνικά, αλλά ελαφρώς πιο μακρόσυρτο

Doei/Doeg: Τα λέμε (ανεπίσημο)
Ντούι/Ντουχ: ο δίφθογγος oe προφέρεται όπως ο ελληνικός δίφθογγος ου.

Goedemorgen: Καλημέρα
Χουντεμόρχε(ν): Ο χαιρετισμός αυτός ακούγεται και συχνά ως goeiemorgen (χουγεμόρχε(ν)), αν και η γραφή του έτσι θεωρείται λανθασμένη από πολλούς. Το τελικό ν λέξεων που καταλήγουν σε -en είθισται να είναι σιωπηλό.
Χρησιμοποιείται μέχρι τις 12 το μεσημέρι

Goedemiddag: Καλησπέρα
Χουντεμίνταχ
Χρησιμοποιείται μετά τις 12 το μεσημέρι

Goedenavond: Καλησπέρα
Χουντενάφοντ: το ολλανδικό v προφέρεται ως φ ή σαν κάτι μεταξύ φ και β.
Χρησιμοποιείται από το απόγευμα και μετά

Welterusten: Καληνύχτα
Βελτερέστε(ν)

Hoe gaat het (met jou/u)?
Χου χάατ ετ (μετ γιάου/υ): Το χ του χάατ προφέρεται ισχυρά λόγω του ότι αντιστοιχεί στο ολλανδικό g. Ο ολλανδικός δίφθογγος ou προφέρεται άου, ενώ η προφορά του γράμματος u αντιστοιχεί ακριβώς σε αυτήν του γαλλικού u ή του γερμανικού ü. Εδώ, το μεταγράφουμε ως υ.
Τί κάνεις; / Τί κάνετε;

Alles goed?
Όλα καλά;
Άλες χουτ
Αυτή η ερώτηση είναι ισοδύναμη με την προηγούμενη και θεωρείται πιο ανεπίσημη

Bedankt: Ευχαριστώ (χωρίς να υποδηλώνεται η χρήση τύπου ευγενείας)
Μπεντάνκτ

Dank je wel ή και Dankjewel: (σε) Ευχαριστώ
Ντανκ γε βελ ή Ντάνκεβελ: το w προφέρεται ως β στα ολλανδικά.
Dank u wel ή και Dankuwel: (σας) Ευχαριστώ
Ντανκ υ βελ ή Ντάνκυβελ

Alstublieft: Παρακαλώ (ευγενείας) | Ορίστε (όταν κάποιος δίνει κάτι σε κάποιον)
Άλστυμπλιφτ
Alsjeblieft: Παρακαλώ | Ορίστε (όπως προηγουμένως)
Άλσγεμπλιφτ

Ja: ναι
Για
Nee: όχι
Νέι: το ολλανδικό όχι προφέρεται ως «νέι» και ενίοτε εν τη ρύμη του λόγου ακούγεται ως «νε», γεγονός το οποίο μπορεί να ξενίσει τους ελληνόφωνους.