Η είσοδο στο λιμάνι (εντυπώσεις από την Ολλανδία)

Ένας Έλληνας, το 1927, περιγράφει τις γενικές εντυπώσεις του από την Ολλανδία. Στο τέλος της ανάγνωσης του βιβλίου, όπως λέει ο συγγραφέας Κ. Τσαγρής, ο αναγνώστης θα είδε αρκετά το χρώμα μοιανής χώρας που ζη.