Lychnari: Verkenningen in het Griekenland van nu

Lychnari is sinds 1987 hét Nederlandstalig tijdschrift over het hedendaagse Griekenland, met als ondertitel: “Verkenningen in het Griekenland van nu”. Het verschijnt vijf keer per jaar.

Het Griekse woord lychnari betekent olielampje: het tijdschrift wil -- voor een breed publiek, maar met een zekere diepgang -- licht werpen op de moderne Griekse wereld: van Griekenland, van Cyprus en van de Grieken waar ook ter wereld.

Alle facetten kunnen daarbij aan bod komen, in de vorm van een breed scala aan onderwerpen, zoals: actualiteit, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in heden en verleden, godsdienst en kerk, geschiedenis, taal, Griekse muziek, beeldende kunst en literatuur (in vertaling), zeden en gebruiken (vroeger en nu), natuur en milieu, bezoeken aan archeologische plaatsen, bijzondere reizen op vasteland of eilanden, de Griekse keuken (recepten!), bijzondere Grieken, Grieken in het buitenland (in het bijzonder in Nederland en België), Nederlanders en Belgen in Griekenland.

Auteurs zijn vaste correspondenten in Griekenland, andere journalisten of diverse deskundigen met kennis van land, volk en taal (Agnes Dijk, Conny Keessen, Frans Happel, Marjoleine de Vos, Daniël Koster en tal van anderen).

Lychnari wordt uitgegeven door de Stichting Adamantios Koraïs, die gevestigd is te Amsterdam en in de eerste plaats tot doel heeft de uitgave van het tijdschrift Lychnari.

De Stichting Koraïs besteedt de feitelijke uitgeverswerkzaamheden uit aan Atticus Uitgeverij, die ook de abonnementenadministratie verzorgt.

Daarnaast benoemt de Stichting de redactie, die verder onafhankelijk is.