Ολλανδική λέξη της μέρας

Η ιστοσελίδα dutch word of the day δεν ανανεώνεται πια, αλλά έχει διάφορες λέξεις οι οποίες παρουσιάζονται ωραία (όπως με παραδείγματα και εκφράσεις). Παραδείγματος χάρη, έχει τη λέξη cadeau η οποία έχει δανειστεί μορφολογικά και σημασιολογικά αυτούσια από τα γαλλικά. Παρόλα αυτά υπακούει στους κανόνες της ολλανδικής γραμματικής, φερ'ειπείν ο πληθυντικός της λέξης είναι cadeaus και όχι cadeaux.