Η σημερινή λέξη

Στο het woord van vandaag δημοσιεύεται κάθε μέρα μια λέξη συνοδευόμενη με την προφορά της (σε ήχο), καθώς και χρήσεις της με παραδείγματα από σώματα κειμένων, όπως της εφημερίδας Volkskrant επί παραδείγματι. Δίνεται και η δυνατότητα εγγραφής στο καθημερινό νιουσλέτερ της ιστοσελίδας εδώ.